Regler öppna event

Regler för öppna event


Vid all form av entré samt öppna event/konserter krävs tillstånd från tillståndsenheten

för arrangörer/event-bolag etc för att servera alkohol.

Tillstånd måste uppvisas innan event.


Vi vill även upplysa våra gäster om att p.g.a brandrisk är det ej tillåtet att använda confetti,

serpentiner eller rökutvecklande produkter, så som t.ex. tomtebloss, rökmaskiner osv.

I det fallet att brandlarmet utlöses av någon gäst debiteras beställaren avgiften, 12.500 kr + moms.

Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar

en utrymmning av lokalerna.