Regler öppna event

Regler för öppna event

 

Vid all form av entre samt öppna event / konserter krävs tillstånd från tillståndsenheten

för arrangörer / event bolag mm för att servera alcohol.

Som måste uppvisas innan event till oss.

 

Vi vill även upplysa våra gäster om att p.g.a brandrisk är det ej tillåtet att använda confetti,

serpentiner eller rökutvecklande produkter, såsomt.ex. tomtebloss, rökmaskiner osv.

I det fallet att brandlarmet utlöses av någon gäst debiteras beställaren den avgiften 12.500 kr + moms.

Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar

en utrymmning av lokalerna.